Søk etter avfallstyper

Skriv inn avfallstypen eller avfallsnummeret du vil finne mer informasjon om i søkefeltet.

EPS (Isopor)

EPS (Polystyrene)

Her finner du informasjon om avfallstypen EPS (Isopor). Du kan også laste ned utskriftsvennlig fraksjonsmerke som PDF, dette kan henges opp for å hjelpe de ansatte med å sortere.

EPS Isopor
Bilde av EPS (Isopor).

1731

Ja takk eps (isopor)

  • Kun emballasje av EPS (Isopor)

Nei takk eps (isopor)

  • EPS (Isopor) som ikke er emballasje
  • Andre typer avfall
  • Produktrester

Gjenvinning av eps (isopor)

Materialgjenvinnes til ny EPS eller annen plast.

Avfallsstoffnummer 1731
Avfallstype EPS (Isopor)