Storsekk av polypropylene (PP)

Storsekk av polypropylene (PP)

Her finner du informasjon om avfallstypen storsekk av polypropylene (PP). Du kan også laste ned utskriftsvennlig fraksjonsmerke som PDF, dette kan henges opp for å hjelpe de ansatte med å sortere.

Ja takk, dette kan du sortere som storsekk av polypropylene (PP).

  • Tomme PP storsekker fra landbruk, industri og fiskeri
  • Inner- og yttersekk kan leveres sammen
  • Yttersekken skal være av materialet «Polypropylende 05»

Nei takk, dette kan du ikke sortere som storsekk av polypropylene (PP).

  • Produktrester
  • Hardplast

Behandling storsekk av polypropylene (PP)

  • Materialgjenvinnes til ny PP-plast, eller andre gjenstander av plast som for eksempel batterikasser
Navn Storsekk av polypropylene
Avfallsstoffnummer 1759