Spraybokser

Spraybokser

Her finner du informasjon om avfallstypen spraybokser. Du kan også laste ned utskriftsvennlig fraksjonsmerke som PDF, dette kan henges opp for å hjelpe de ansatte med å sortere.

Ja takk, dette kan du sortere som spraybokser.

  • Alle typer spraybokser

Nei takk, dette kan du ikke sortere som spraybokser.

  • Byggfugeskum
  • Andre typer farlig avfall

Behandling spraybokser

  • Metallemballasje materialgjenvinnes
  • Annet innhold destrueres gjennom forbrenning/ energigjenvinning
Navn Spraybokser
Avfallsstoffnummer 7055