Avfallskategori - trevirke

Trevirke

Her finner du en oversikt over avfallstyper knyttet til trevirke.

Avfallstyper tilknyttet trevirke

Her finner du en oversikt over avfallstyper tilknyttet kategorien trevirke. Trykk deg inn på relevant avfallstype, her finner du informasjon om kildesortering av avfallstypen/fraksjonen. I tillegg er også avfallstoffnummer, bilder, skilt for nedlastning m.m tilgjengelig.