Søk etter avfallstyper

Skriv inn avfallstypen eller avfallsnummeret du vil finne mer informasjon om i søkefeltet.

Rent trevirke

Clean wood

Her finner du informasjon om rent trevirke. Du kan også laste ned utskriftsvennlig fraksjonsmerke som PDF, dette kan henges opp for å hjelpe de ansatte med å sortere.

Rent trevirke
Bilde av rent trevirke.

1141

Ja takk rent trevirke

  • Rent og ubehandlet trevirke

Nei takk rent trevirke

  • Behandlet trevirke
  • Impregnert trevirke
  • Asfalterte plater
  • Gips
  • Siporex,
  • Gjenstander av metall, stein o.l. som kan ødelegge utstyr

Gjenvinning av rent trevirke

Kvernes til flis og går til energigjenvinning, eller materialgjenvinnes i sponplateproduksjon.

Avfallsstoffnummer 1141
Avfallstype Rent trevirke