Søk etter avfallstyper

Skriv inn avfallstypen eller avfallsnummeret du vil finne mer informasjon om i søkefeltet.

Emballert matavfall

Packaged food waste

Her finner du informasjon om emballert matavfall. Du kan også laste ned utskriftsvennlig fraksjonsmerke som PDF, dette kan henges opp for å hjelpe de ansatte med å sortere.

Emballert matavfall
Bilde av emballert matavfall.

1112

Ja takk emballert matavfall

  • Matavfall i original emballasje

Nei takk emballert matavfall

  • All annen emballasje enn original emballasje

Gjenvinning av emballert matavfall

Materialgjenvinnes til biogass og kompostering.

Avfallsstoffnummer 1112
Avfallstype Emballert matavfall