Søk etter avfallstyper

Skriv inn avfallstypen eller avfallsnummeret du vil finne mer informasjon om i søkefeltet.

Matavfall

Food waste

Her finner du informasjon om matavfall. Du kan også laste ned utskriftsvennlig fraksjonsmerke som PDF, dette kan henges opp for å hjelpe de ansatte med å sortere.

Matavfall
Bilde av matavfall.

1111

Ja takk matavfall

  • Kun organisk avfall

Nei takk matavfall

  • Plastemballasje
  • Glassemballasje
  • Hermetikk
  • Bestikk

Gjenvinning av matavfall

Materialgjenvinnes til biogass og kompostering.

Avfallsstoffnummer 1111
Avfallstype Matavfall