Vindusruter med klorparafiner

Vindusruter med klorparafiner

Her finner du informasjon om avfallstypen vindusruter med klorparafiner. Du kan også laste ned utskriftsvennlig fraksjonsmerke som PDF, dette kan henges opp for å hjelpe de ansatte med å sortere.

Ja takk, dette kan du sortere som vindusruter med klorparafiner.

  • Vinduer produsert fra 1975 frem til 1990 inneholder klorparafiner
  • Skal stables stående på pall eller i stativ
  • Må leveres hele, sprekker skal tapes
  • Skriv årstall og leverandør på rutene med tusj

Nei takk, dette kan du ikke sortere som vindusruter med klorparafiner.

  • Vindusruter med PCB (produsert fra 1965 frem til 1975)
  • Vindusruter med ftalater (produsert fra 1990 frem til 2005)
  • Feilsortering kan medføre høye sorteringstillegg

Behandling vindusruter med klorparafiner

  • Materialgjenvinnes hvis mulig, alternativt destrueres eller deponeres komponenter i henhold til norske lover og forskrifter
Navn Vindusruter med klorparafiner
Avfallsstoffnummer 7158