Her finner du vår oppsummering av bærekraft for året 2018.
Bærekraft krever helhetstenkning og samarbeid, her finner du vår oppsummering for 2018.

Oppsummering bærekraft 2018

Hva innebærer det egentlig å ha fokus på bærekraft? I denne oppsummeringen kan du lese mer om vårt arbeid med bærekraft i året som gikk.

26 apr 2019

Vi går inn i en ny tid der det å ta vare på jordas ressurser vil bety mer og mer. Det er allerede blitt knapphet på visse råvarer, vi kan gjøre mye ved å materialgjenvinne det som allerede er tatt ut av jomfruelige ressurser.

Bærekraft krever helhetstenkning og samarbeid, det er en av grunnene til at vi i 2018 meldte oss inn i Avfall Norge og har blitt partner til Næring for klima i Oslo kommune. Andre tiltak og prosjekter vi gjennomfører kan du også lese mer om i denne oppsummeringen.

Ønsker du brosjyren tilsendt i posten? Ta kontakt med oss på e-post kundesenter@ragnsells.no.