Her finner du vår oppsummering av bærekraft for 2019/2020.
Bærekraft krever helhetstenkning og samarbeid, her finner du vår publikasjon for 2019/2020.

Bærekraftbrosjyre 2019/2020

Hva innebærer det egentlig å ha fokus på bærekraft? I denne oppsummeringen kan du lese mer om våre ansatte og vårt arbeid med bærekraft i året som har gått.

02 jul 2020

Vi går inn i en ny tid der det å ta vare på jordas ressurser vil bety mer og mer. Det er allerede blitt knapphet på visse råvarer, vi kan gjøre mye ved å materialgjenvinne det som allerede er tatt ut av jomfruelige ressurser.

Bærekraft krever helhetstenkning og samarbeid, i denne oppsummeringen kan du lese om tiltak og prosjekter vi gjennomfører for en mer bærekraftig hverdag.