Ragn-Sells åpner nytt mottak for vrakbiler på Gardermoen 1. juli, på bildet: Avdelingsleder Morten Bekkelien
Avdelingsleder Morten Bekkelien ved Ragn-Sells Gardermoen gleder seg til åpning av nytt mottak for vrakbiler på Jessheim 1. juli.

Ragn-Sells åpner nytt mottak for vrakbiler på Jessheim

I fremtiden trenger du ikke kjøre langt for å få vraket den gamle bilen din om du bor på Øvre Romerike. 1. juli åpner Ragn-Sells et moderne mottak for vrakbiler i Hovinmovegen på Jessheim. Hele det nye mottaket er under tak, så det vil ikke være snakk om noen utslipp til nærmiljøet.

28 jun 2019

Stort behov for mottak av vrakbiler på Øvre Romerike

- I området rundt Jessheim finnes det per i dag ingen mottak for vrakbiler, folk må kjøre et stykke for å bli kvitt den gamle bilen sin. Det kan jo bli litt utfordrende å komme seg hjem uten bilen, så vi håper folk på Øvre Romerike vil sette pris på dette tilbudet. Det er kort gange til nærmeste bussholdeplass slik at man kan komme seg hjem etterpå, sier Morten Bekkelien, avdelingsleder ved Ragn-Sells.

Etter levering av bil utbetales vrakpanten umiddelbart, den er for øyeblikket 3000 kroner. Selve bilen tas hånd om til det beste for både miljøet og nærmiljøet.

Over 95% av hver bil gjenvinnes

- Etter levering til oss fjernes alle væsker fra bilen, inkludert gass til aircondition. Dekk og felg skilles og sendes til materialgjenvinning. Batterier fjernes og gjenvinnes. Til slutt er bilvraket fri for væsker og farlige komponenter, og kan sendes til materialgjenvinning hos vår samarbeidspartner Hellik Teigen, fortsetter Bekkelien.

- Minst 95 prosent av en kassert bil skal gå til gjenvinning, ifølge EUs ELV-direktiv som Norge har forpliktet seg til. Det er mest jern og metaller, den utrangerte bilen din kan få nytt liv som alt fra sykesenger og stoler, til binders, kumlokk og togskinner. Det blir stadig mer plast i bilene, også dette resirkuleres, forklarer Bekkelien.

Saken fortsetter nedenfor bildet.

Nytt og moderne mottak for vrakbiler hos Ragn-Sells avdeling Gardermoen. Det nye mottaket på Jessheim (Gardermoen) er topp moderne, og er bygget for å hindre utslipp til nærmiljøet.

Ingen lokale utslipp

Et moderne bilsaneringsanlegg gir ingen lokale utslipp. Det nye anlegg i Hovinmovegen er bygget under tak, hvilket skjermer omgivelsene. Med bruk av en nedgravd tank i steden for oljeutskiller, hindres olje og andre farlige stoffer å komme på avveie. Tanken tømmes og innholdet kjøres til et godkjent mottak for videre behandling, det gjelder også for alle andre materialer og stoffer som fjernes fra bilene.

Kontakt avdelingsleder Morten Bekkelien på telefon 98299453.

Morten Bekkelien

Avdelingsleder

98299453 Send e-post