Flyveaske blir til kommersielle salter
Flyveaske blir lagret i store siloer ved anlegget Högbytorp utenfor Stockholm.

Flyveaske blir til kommersielle salter

Flyveaske som oppstår ved forbrenning av avfall, kan gjennom Ragn-Sells sin Ash2Salt prosess, ha nye bruksområder etter at den har blitt vasket.

08 apr 2019

Fra vaskeprosessen resirkuleres kommersielle salter, inkludert vei salter og gjødsel. Prosessen er patentert og det planlegges nå et produksjonsanlegg på Högbytorp utenfor Stockholm.

Hvert år utvinnes energien fra knapt 7 millioner tonn avfall ved forbrenning. I prosessen utvinnes både fjernvarme og elektrisitet, men etter forbrenningen gjenstår aske som i dag legges på deponi. For å redusere mengden av askerester i deponi samt trekke ut flere materialer, arbeider Ragn-Sells innovativt for å stadig finne nye sirkulære løsninger. En slik innovasjonsprosess er Ash2Salt, som nylig ble patentert.

- Det vi nå gjør er å utvikle neste generasjon av behandlingsteknikker for flyveaske, hvor vi vasker asken i vann og trekker ut kommersielle salter, samtidig som vi får renere restaske som er lettere å deponere og som til og med kan bli en råvare for Prosessindustrien, sier Ulrik Améen, prosjektleder.

Artikkelen fortsetter under videoen.

Ash2Salt handler om å gjenvinne kommersielle salter fra flyveasken som oppstår i forbrenningsanlegg.

Tre kommersielle salter

I saltutvinningsprosessen utvinnes tre forskjellige kommersielle salter: natriumklorid, kalium klorid og kalsiumklorid. Natriumklorid kan brukes ti å salte veier eller i den kjemiske industrien. Kaliumklorid blir en viktig råvare innen kunstgjødselproduksjon og kalsiumklorid kan brukes for å bekjempe is og støv fra veier.

Å vaske flyveaske og fjerne tungmetaller på en lignende måte, er allerede gjort, men da slippes vaskevannet med ammoniakk og høyt saltinnhold i havet som ikke er gunstig for mikromiljøet i havet. Det revolusjonerende med Ash2Salt er at saltene blir ivaretatt og gjenbrukes.

- Egentlig er det konvensjonell teknologi som er intelligent satt sammen til en smart kjemisk løsning. Vi jobber nå med å designe den prosessen som vi har tenkt å bygge. I tillegg ser vi også på kommersielle spørsmål utenfor teknikkprosjektet, slik som hvordan vi kan sikre tilstrømningen av aske og utsett av saltene. Det nye anlegget vil bli plassert på Högbytorp, Ragn-Sells gjenvinningsanlegg i Upplands-bro utenfor Stockholm, avslutter Ulrik Améen.

Det nye anlegget har en planlagt driftsstart i 2021.