Kjente mosjonsløp tar ansvar for miljøet
Fornebuløpet, Oslos Bratteste, Hytteplanmila, 3-sjøersløpet og Nordmarkstravern skal ta ekstra ansvar for miljøet denne høsten. Foto: Svein Erik Fylkesnes

Kjente mosjonsløp tar ansvar for miljøet

Ragn-Sells har sammen med Norges Friidrettsforbund inngått et samarbeid med fem norske mosjonsløp som høsten 2020 skal være miljøambassadører.

01 jul 2020

Samarbeidet har tre konkrete mål; Minimere avfallsmengden i løypa, øke graden av kildesortering, samt øke bevisstheten til publikum og løpere om viktigheten av å ta vare på lokalmiljøet.

Fem miljøambassadørløp

Høsten 2020 skal det arrangeres fem miljøambassadørløp i Norge. De fem løpene er Fornebuløpet, Oslos Bratteste, Hytteplanmila, 3-sjøersløpet og Nordmarkstravern. Mottoet er; Klar – ferdig – kildesorter!

- Vi har hørt fra mange arrangører at det kan være utfordrende å få til god kildesortering og null forsøpling i nærmiljøet. I tillegg opplever vi økende oppmerksomhet fra løpere og publikum som må etterleves. Gjennom miljøambassadørløpene skal vi skape enda bedre rammer for å lykkes som arrangement totalt sett, sier prosjektleder i Norges Friidrettsforbund, Steffen Aabel.

Like fine som før

Ragn-Sells stiller med avfallshåndteringsløsninger og råd som gjør at arrangørene i stor grad skal kunne lykkes med ikke å ha et negativt miljøavtrykk.

- Vi skal jobbe for at løpstraseene er like fine som før, etter endt løp. I tillegg legges det naturligvis opp til god kildesortering i start- og målområdene. Det er spennende at mosjonsløpene vil være med oss å løfte frem miljøfokuset, i form av blant annet nulltoleranse for forsøpling underveis. De viser genuin interesse for å ta vare på både folkehelsen og lokalmiljøet, forteller markeds- og kommunikasjonsansvarlig i Ragn-Sells, Anders Ellefsen.

De fem mosjonsløpene er tydelig merket som Miljøambassadørløp 2020 i Norsk Friidrett sin terminliste. De fem mosjonsløpene vil være tydelig merket som Miljøambassadørløp 2020 i Norsk Friidrett sin terminliste. Illustrasjon: Ragn-Sells

Best i klassen

Ragn-Sells og Norges Friidrettsforbund inngikk et samarbeid vinteren 2020, med en felles målsetting om å gjøre friidrett og løping til den ledende idretten innen miljø og bærekraft.

- Friidrett og løping er i utgangspunktet mer bærekraftig enn mange andre idrettsgrener, fordi det ikke kreves så mye utstyr. To av vår tids største utfordringer er å ta vare på naturen og folkehelsen. Ragn-Sells er gode på miljø og gjenvinning. Mosjonsløpene er gode på aktiviteter som engasjerer mange mennesker. På den måten fører samarbeidet til at miljø og folkehelse går hånd i hånd, avslutter Steffen Aabel.

Kontakt oss

Ta kontakt med Bente Åsen Sørum - bente.sorum@ragnsells.com.

Bente Åsen Sørum

CMO marked og kundekommunikasjon

bente.sorum@ragnsells.com