Ny lederfilosofi skal hjelpe Ragn-Sells inn i fremtiden.
Administrerende direktør Vidar Svenning Olsen og HR-direktør Susanne Schumann reflekterer rundt fremtiden inne på Ragn-Sells sitt anlegg på Lørenskog. Foto: Foto: Alexander Benjaminsen/DNX

Nytt liv. Igjen og igjen.

Med ny lederfilosofi skal Ragn-Sells møte fremtidens største utfordring: forbruket vårt.

21 nov 2019

Det knirker under føttene til Vidar Svenning Olsen der han går inne på papiranlegget til Ragn-Sells i Lørenskog utenfor Oslo. Anlegget er fylt opp av ting ingen lenger ville ha. Eller ikke lenger hadde bruk for. Eller ikke visste hvordan de skulle bruke på nytt.

– De siste hundre årene har befolkningen gått fra to milliarder til snart åtte milliarder. Vi forbruker råvarer som aldri før. Hvis vi skal overlate noe til fremtidige generasjoner er vi nødt til å gjøre noe. Vi må sette det i system. Å skape en bærekraftig verden handler om lederskap, sier Olsen, som akkurat har tatt over stafettpinnen som administrerende direktør i Ragn-Sells.

Å aldri stå i ro

Det er papir overalt. På bakken, langs veggene, i containere som flommer over. Det lukter gammelt bibliotek, men det er ikke tekster som skal leses om igjen som ligger strødd overalt her.

– Hvis alle skal slutte å konsumere, har vi en stor utfordring. Jeg tror ikke det er et realistisk mål. Jeg tror vi heller må sikre at vi får varene inn i en sirkulær strøm. Og der har vi en viktig rolle. Vi må i større grad bli råvareleverandør til industrien.

Han blir avbrutt av piping fra et ryggende kjøretøy. Han må flytte seg. Og selskapet må flytte seg. Hele tiden.

– Skal vi utvikle oss, må vi få inn ny kompetanse og yngre mennesker. Her har vi vært for dårlige. Vi har nok gått i den samme, store fellen som så mange går i – å rekruttere folk som likner på en selv. Før rekrutterte vi 35-åringer, nå rekrutterer vi 45-åringer. Dette har vi begynt å gjøre noe med.

Saken fortsetter under bildet.

Susanne Schumann og sjåfør Kjell Arne Sveum slår av en prat inne på sorteringsanlegget for papp og papir. Foto: Alexander Benjaminsen/DNX
Susanne Schumann og sjåfør Kjell Arne Sveum slår av en prat inne på sorteringsanlegget for papp og papir. Foto: Alexander Benjaminsen/DNX

Stolthet og mening

Toppsjefen har tatt sin egen filosofi på alvor og rekruttert 31 år gamle Bjørn-Erik Venner som sin controller. For vel syv år siden var Venner skolelei og droppet ut av økonomi og administrasjons-studiene ved NTNU. Han ville heller skaffe seg arbeidserfaring, og ble, ganske tilfeldig, tilbudt en stilling som rådgiver ved kundesenteret til Ragn-Sells.

– Jeg tenkte å være der i noen måneder, for så å prøve å komme meg videre. Men nå er jeg der fremdeles. Etter litt over et år byttet jeg stilling til salgsanalytiker, og etter to år som det gikk jeg videre til å bli controller. Og i desember i fjor ble jeg spurt om å ta over ledelsen av CRM-utviklingen som vi jobber med nå.

At han har fått rom til å vokse og utvikle seg mener han er en av de viktigste grunnene til at han har blitt værende.

– Så lenge du har en idè, er det veldig sjeldent du får nei her. I tillegg betyr det veldig mye at jeg føler at jeg har en meningsfull jobb. Det føles bra å vite at vi jobber for en bedre utnyttelse av ressursene. Det gjør jo at jeg føler meg stolt over arbeidsplassen min.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Bjørn-Erik Venner, Controller i Ragn-Sells
"Så lenge du har en idè, er det veldig sjeldent du får nei her", Bjørn-Erik Venner, controller i Ragn-Sells. Foto: Ragn-Sells

Lederfilosofi

– Vi vet på generelt grunnlag at ansatte som slutter i jobben sjelden gjør det på grunn av selskapet, men ofte på grunn av dårlig ledelse. Derfor satser vi på god ledelse. Slik har vi klart å holde på viktig kompetanse og rekruttere unge talenter. Vi mener at dersom vi satser på god ledelse, vil resultatene komme som en naturlig følge. Både resultater i form av fornøyde ansatte, gode resultater for selskapet, og nye løsninger som kommer samfunnet til gode, sier HR-direktør Susanne Schumann.

Hun står ved siden av Vidar Svenning Olsen i papiranlegget og ser på et lass med papir som blir hentet av en lastebil.

– Og unge i dag ønsker arbeid med mening. Det får de hos oss, sier hun.

Schumann jobber nå med den nye lederfilosofien til Ragn-Sells. Den er basert på fem C-er, på engelsk, som er konsernspråket: communication, collaboration, commitment, compliance og competence.

– Hvis vi bygger lederskap rundt denne modellen, mener jeg vi vil lykkes, fordi da klarer vi å engasjere våre medarbeidere til å være med på den endringsreisen vi står overfor.

Samarbeid eksternt

Av de fem C-ene mener hun samarbeid med andre selskaper er den største utfordringen de har i tiden som kommer.

– Dette ligger jo sentralt i den sirkulære økonomien. Når vi går bort fra den lineære tankegangen må vi i fellesskap finne løsninger, også med andre aktører.

For mens verden brøler om klimamål og skam jobber gjenvinningsbransjen på spreng for å finne alternativer som er økonomisk gunstige for alle parter.

– Hvis vi skal ha et større fokus på materialgjenvinning, må vi finne teknologiske løsninger som gjør det mer interessant for kundene, sier Susanne Schumann, og legger til: Det kan kanskje være billigere å bare energigjenvinne avfallet istedenfor å materialgjenvinne det, og det er en stor utfordring. Vi må finne alternativer som gjør det mer attraktivt å betale for de miljøvennlige løsningene.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Susanne Schumann, HR-direktør i Ragn-Sells
"Hvis vi skal ha et større fokus på materialgjenvinning, må vi finne teknologiske løsninger som gjør det mer interessant for kundene", Susanne Schumann, HR-direktør i Ragn-Sells. Foto: Alexander Benjaminsen/DNX

Det store spørsmålet

Et lass med papir blir kjørt bort. Det skal få nytt liv et annet sted, kanskje hjemme hos deg.

– Hvis det er én ting som er sikkert, så er det at det alltid kommer til å finnes avfall. Og jo flere mennesker vi blir, jo mer avfall blir det. Og hvordan klarer vi å redusere det avfallet ved å få det inn i andre produksjonsprosesser? Det er det som er fremtidens store spørsmål, sier hun.

Olsen retter på den oransje hjelmen, nikker igjen.

– Og da må vi tørre å satse på unge mennesker med ekspertise og kompetanse innenfor nye retninger. Velge dem fremfor folk med mange års erfaring. Det er det vi må tørre å gjøre nå.