Resirqel og Ragn-Sells lanserer Ombruksbank i byggebransjen
Resirqel og Ragn-Sells skal samarbeide for økt ombruk av byggematerialer. Gründer og partner i Resiqel AS, Martin Eid, ser frem til å komme i gang med samarbeidet. (Foto: Resirqel AS)

Resirqel og Ragn-Sells lanserer Ombruksbank i byggebransjen

Resirqel og Ragn-Sells har inngått et samarbeid for å få til større grad av ombruk og mindre avfall i byggebransjen. Ombruksbankene er containere som blir plassert ut på byggeplasser i samarbeid med entreprenører som er opptatt av gjenbruk. Disse fungerer som midlertidige lagringsplasser for verdifulle materialer: Byggevarer som har blitt brukt før, og som skal brukes igjen.

12 mai 2020

Hva er ombruk?

I denne konteksten er ombruk å benytte byggevarer om igjen. Norsk byggebransje leverer hvert år mange bygg av høy kvalitet, men også mange millioner tonn med avfall. Det rives cirka 20 000 bygg i Norge hvert år, i tillegg kommer cirka 30% overskuddsmaterialer fra byggeprosessen og cirka 15% avfall fra rehabilitering og oppussing. Av disse materialene er det mye som teknisk sett kan brukes om igjen, hvis det tilrettelegges for forsvarlig og dokumentert ombruk.

- Ombrukte produkter har 90-99% mindre utslipp enn nye produkter fordi de ikke krever nye råvareuttak. I tillegg genereres lokale jobber, fordi verdiskapningen og verdikjeden skjer lokalt, sier Martin Eid, gründer og partner i Resirqel AS.

Ombruk mer vanlig før i tiden

I eldre tider, og helt frem til 60-tallet, var ombruk regelen heller enn unntaket. Det var høye priser på byggevarer, derfor passet byggemetodene godt for ombruk. Mye er endret siden den gang, i dag er ombruksandelen i byggebransjen sannsynligvis under 1%.

- Dette er det flere av oss som vil gjøre noe med. Både praksis og prosedyrer formes nå på flere områder i takt med at ulike aktører og prosjekter setter konkrete mål for ombruk. Regulerende myndigheter arbeider parallelt med tydeliggjøring av regelverk, og forberedelser til revisjon for å tilrettelegge for en voksende sirkulær økonomi. Effektive løsninger satt i system, som Ombruksbanken, er en nødvendig del av å igjen gjøre ombruk til gjeldende praksis, sier Eid.

Ombruksbank en del av løsningen

Ombruksbank er en praktisk løsning for innsamling av overskuddsmaterialer fra bygg- og anleggsprosjekter. Konseptet er utviklet av Resirqel med støtte fra Innovasjon Norge, og lanseres med Ragn-Sells som pilotpartner.

- Ragn-Sells jobber med flere prosjekter for å fremme ombruk og materialgjenvinning inn mot sirkulær økonomi. Sammen med Resirqel vil vi bidra til å skape et nytt og «sirkulært konsept» for kundesegmentene bygg & anlegg og eiendom, som vi vet ønsker gode løsninger for at prosjektene skal nå sine miljømål. Ombruksbanken er et godt eksempel på dette og på at samarbeid mellom virksomheter kan utvikle nye løsninger, sier Per Johannessen, forretningsutvikling i Ragn-Sells.

Etter flere års prøving og testing av ulike konsepter med manuell innhenting, har Resirqel utviklet en enkel og innovativ løsning som understøtter effektiv innsamling. Dette skal føre til at tilgjengelige overskuddsmateriale fra byggeprosjekter skal benyttes om igjen. Ombruksbank vil i første omgang testes ut i utvalgte byggeprosjekter med miljøambisjoner i Oslo og omegn 2020-2021, hvor avfallsreduksjon, ren byggeplass, og Co2-minimering er fokusområder.

De første prosjektene allerede i gang

Blant de første prosjektene som får etablert en ombruksbank er Økern portal. Vedal Entreprenør AS er positive til å teste løsningen med mål om bedre utnyttelse av restmaterialer fra varesikring, og overskuddsmaterialer av styrkeklassifisert treverk etter provisoriske konstruksjoner.

- Dette er ressurser det er investert råvarer, arbeid og prosessering i å tilvirke, som fortsatt besitter de dokumenterte kvalitetene de hadde ved kontroll av tilvirkningsprosessen. Vi tror fremtidens byggevarer allerede er i bruk, avslutter Martin Eid.