reThink sertifiseringen hjelper norske bedrifter på veien mot en sirkulær økonomi.
Den 1. november 2019 lanserte Ragn-Sells sertifiseringen reThink som gir norske bedrifter muligheten til å jobbe tydelig mot FNs bærekraftsmål.

Ny sertifisering hjelper norske bedrifter på veien mot en sirkulær økonomi

Sertifiseringen som bærer navnet reThink er til for bedrifter som ønsker å jobbe i tråd med EUs miljømål og FNs bærekraftsmål. reThink skal hjelpe bedrifter med kartlegging- og effektivisering av avfallshåndteringen. Hovedmålet er å bedre sorteringen i norsk næringsliv, slik at mer av fremtidens avfall kan gjenvinnes til nye produkter.

01 nov 2019

I tråd med EUs miljømål og FNs bærekraftmål

- Med denne sertifiseringen hjelper vi kundene våre til å redusere sitt miljømessige fotavtrykk, på en strukturert måte. reThink bevisstgjør hva som skal til for at vi ikke skal sløse med jordas ressurser, og hvordan bedriften kan jobbe mot FNs bærekraftsmål, sier Bente Åsen Sørum, direktør for marked og kommunikasjon i Ragn-Sells.

Hvert år går Ragn-Sells gjennom avfallsløsningen sammen med aktuelle kunder, og finner ut hva som kan forbedres det kommende året. I etterkant sendes en rapport, og et sertifikat som definerer bedriftens nivå. Det finnes fire nivåer, hvilket nivå en bedrift havner på bestemmes av en rekke kriterier. For hver bedrift som benytter reThink donerer Ragn-Sells penger til en nonprofit organisasjon.

- Her jobber vi tett sammen med kundene for å få innsikt i den enkelte bedrift sine behov og utfordringer. Basert på denne gjennomgangen hjelper vi dem med å sortere verdifulle materialer, og minimere avfallsmengdene. Avfallshåndteringen er et viktig område for redusere den negative miljøpåvirkningen en bedrift etterlater seg, forteller salgsrådgiver i Ragn-Sells Lise Schive Henriksen, som er en av initiativtakerne til sertifikatet.

Saken fortsetter under bildet

reThink sertifiseringen hjelper norske bedrifter på veien mot en sirkulær økonomi. Ragn-Sells identifiserer hvordan avfallshåndteringen kan bli mer bærekraftig sammen med din bedrift.

Kan benyttes i bedriftens rapportering

Bedriftene som benytter seg av reThink vil også få tilbud om et digitalt kurs i sirkulær økonomi, hvor det blant annet snakkes om hvordan bedriften kan jobbe mot FNs bærekraftsmål.

- Kundene våre kan på sin side benytte reThink sertifikatet i sin egen bærekraftsrapport. Det er veldig motiverende for oss i Ragn-Sells å kunne tilby en slik totalløsning, som fremmer et sirkulært samfunn der vi reduserer utvinning av jomfruelige råvarer, fortsetter Bente Åsen Sørum.

- Ved hjelp av reThink kan vi i Ragn-Sells dele vår kunnskap med partnere og kunder. Vi ønsker å inspirere bedrifter til å tenke på en sirkulær måte, og vil vise frem de gode eksemplene. Det er viktig å bygge broer mellom selskaper og bransjer, slik at flere våger å ta steget inn i den sirkulære økonomien med begge beina, avslutter Lise Schive Henriksen.