Skedsmo Avfallsentrals Containerutleie er nå en del av Ragn-Sells

Skedsmo Avfallsentrals Containerutleie er nå en del av Ragn-Sells

Siden 2015 har Skedsmo Avfallsentrals Containerutleie (SAC) vært 100% eid av Ragn-Sells. Eierne og ledelsen har besluttet at SAC skal innlemmes i Ragn-Sells AS fra 1. desember 2020, denne endringen har nå tredd i kraft.

01 des 2020

Hva vil dette bety for SAC sine kunder?

Alle kundeforholdene til SAC er nå overført til Ragn-Sells, alle kunder vil fra nå av bli betjent av medarbeiderne til Ragn-Sells.

Alle kunder mottok i november et brev fra Ragn-Sells med praktisk informasjon rundt kundeforholdet. Alle kunder vil i tillegg bli kontaktet av en salgsrådgiver fra Ragn-Sells for å sikre en god overføring av kundeforholdet.

Digitale tjenester

Den største forskjellen kundene vil merke er tilgangen til de digitale tjenestene i Ragn-Sells sin kundeportal. Her finnes funksjoner for bestilling og tømming av utstyr samt gode rapporter. Rapportene er gode kilder for kunder som har behov for dokumentasjon i forbindelse med prosjekter og sertifiseringer.

Ragn-Sells skal gjøre sitt ytterste for at tidligere SAC-kunder skal bli minst like fornøyd med service og tjenester fremover.