Ragn-Sells jobber i disse dager med sensorteknologi på sine beholdere.
Bente Åsen Sørum er direktør for marked og kommunikasjon i Ragn-Sells og kan mye om innovasjon, utvikling og digitalisering.

Ett steg frem med sensorteknologi

Utviklingen går lynraskt og det gjelder å henge med og helst være litt i forkant. I disse dager rulles det ut noen dingser som vi kan garantere at dere vil se mer av de neste årene. Vi snakker om beholdersensorer.

15 mai 2018

Disse ultrasoniske sensorene måler nivå på innhold i beholdere - om beholderen er full eller ikke. De kan også måle temperaturendringer og lokasjon.

Hvordan kan denne brukes?

- Vi jobber med hvilke funksjoner som trengs. De første sensorene vi skal begynne å bruke nå er piloter.

Har du et eksempel på hvor det kan være hensiktsmessig å bruke slike sensorer?

- I et hyttefelt vil det for eksempel være lite hensiktsmessig å kjøre langt for å komme til en nesten tom beholder. På denne måten kan vi spare oss for unødvendig kjøring.

Fortell mer om selve teknologien!

- I samarbeid med vår leverandør ser vi på teknologi som ikke er tilgjengelig ennå, for eksempel en type sonar-teknologi, som leser materialet helt ned til bunnen. Da kan man se hva slags materiale som ligger der, eller om det er luftlommer i beholderen. Vi ser også på en teknologi som fanger opp lukt. Dette kan være en fordel for blant annet restauranter som ikke ønsker sjenerende lukt for kundene sine. I tillegg ser vi på ny teknologi på anleggene vår, slik at vi har oversikt over når og hvor det fylles opp fort, slik at disse kan prioriteres. Vi ønsker å ta tak i alle disse mulighetene og skape verdi for kundene våre.

Gevinst for alle

Ragn-Sells har åpenbart mye spennende på gang, men fokus akkurat nå er sensoren som leser om en beholder er full eller ikke.

Ny teknologi kommer vel alle til gode?

- Det stemmer. Vi er opptatte av å få god oversikt over hva som er miljøets, kundens og vår gevinst. Vi trenger dokumentasjon, feedback fra testing og erfaring fra kunder slik at vi finner en god balanse. Kunden skal ikke oppleve dette som et fordyrende ledd.

Hvordan er brukervennligheten?

- Kunden har sin egen personlige side der man kontinuerlig kan overvåke sin egen beholder og man velger selv hva man skal bli varslet om. Kunden får tilgang til statistikker, rapporter og historikk slik at man får utnyttet sensoren på best mulig måte. Jo mindre man trenger å tenke på sin egen beholder, jo bedre er det for dem og oss.

Ragn-Sells har vært på ballen en stund og er i dialog med forskjellige leverandører, som allerede har høstet gode erfaringer med sensorene i Europa og USA. 

Sensorer varsler ved fulle beholdere. Ultrasoniske sensorer måler nivå på innhold i beholdere, om beholderen er full eller ikke. De kan også måle temperaturendringer og lokasjon.

Entra er med

Kundene melder allerede interesse for sensorer og eiendomsgiganten Entra er en av dem.

Hvordan har prosessen med Entra vært så langt?

- Vi har fått noen bygg til rådighet for å kjøre dette som et pilotprosjekt sammen ned Entra, De har vært tydelige på at de ønsker å gjøre dette i samarbeid med oss, slik at de kan få være med på dette i en tidlig fase, og være med på læringskurven. Teknologien er fortsatt relativt ny, så det er mange ting vi fortsatt må se på, for eksempel nettverksløsninger og batterikapasitet. Entra er en god partner å ha med på dette prosjektet, som kjøres ut i disse dager.

Hvordan tror du vi er om fem år?

- Jeg tror man, i en eller annen form, vil se dette de fleste steder. Dette er veldig spennende, og utviklingen går lynraskt. Vi ønsker å være i forkant når det gjelder digitale initiativ. Kundene vet ikke alltid hva de trenger eller vil ha, så der må vi i Ragn-Sells lede an.

Kontaktperson Ragn-Sells

Ta kontakt med Bente Åsen Sørum - bente.sorum@ragnsells.com.

Bente Åsen Sørum

CMO

90507463 bente.sorum@ragnsells.com