Den 21. – 25. september arrangerer Ragn-Sells nok en gang sikkerhetsuka for alle våre ansatte.
Ragn-Sells jobber med sikkerhet hver dag hele året, den 21. - 25. september 2020 arrangeres sikkerhetsuka. Illustrasjon: Ragn-Sells

Sikkerhetsuka – er du i skuddlinjen?

Den 21. – 25. september arrangerer Ragn-Sells nok en gang sikkerhetsuka for alle våre ansatte. Vi jobber med sikkerhet hver dag hele året. Hverdagslige gjøremål og rutiner kan fort bli vaner, for å skape oppmerksomhet rundt sikkerhet på arbeidsplassen setter vi inn et ekstra støt for ytterligere bevisstgjøring denne uken.

16 sep 2020

Menneske og maskin

- Selv om vi jobber systematisk med HMS hver eneste dag, så er dette en viktig uke hvor vi har ekstra fokus på en av våre største risikoer, nemlig konflikt mellom menneske og maskin, samt gjenstander på avveie, sier administrerende direktør i Ragn-Sells Vidar Svenning Olsen.

Det er lagt opp til et program for å nå ut med et viktig budskap og involvere de ansatte på alle Ragn-Sells anlegg i Norge. På mange av anleggene vrimler det av aktivitet, med både tunge maskiner og avfallshåndtering som kan utsette arbeidstagere for risiko.

- Når mennesker og maskiner jobber tett på hverandre, er det viktig med tydelige, avgrensede arbeidsområder, gode rutiner og etablerte kommunikasjonsrutiner for å unngå å havne i skuddlinjen, legger Olsen til.

Saken fortsetter under bildet.

Den 21. – 25. september arrangerer Ragn-Sells nok en gang sikkerhetsuka for alle våre ansatte. HMSK-sjef i Ragn-Sells Thomas Holmsen (til høyre) forteller om hva som gjøres for at alle ansatte skal komme seg trygt hjem fra jobb hver eneste dag. Foto: Ragn-Sells

Bygge sikkerhetskultur

Samtidig er det viktig at hver enkelt tar ansvar for både sin egen, kollegaers og eksternes sikkerhet på Ragn-Sells sine anlegg.

- Å bygge sikkerhetskultur er ikke gjort på en uke, men Sikkerhetsuka er et veldig viktig bidrag. Selv om vi har en uke med ekstra fokus på farer på arbeidsplassen, arbeider vi hver dag på flere områder for å styrke kompetansen og involvere de ansatte slik at alle kommer seg trygt hjem hver dag, sier HMSK-sjef i Ragn-Sells Thomas Holmsen.

Nullvisjon når det gjelder skader

Blant de siste års registrerte uønskede hendelser og skader i Ragn-Sells, er det flere som med enkle grep kunne vært unngått. Mange av skadene oppstår i forbindelse med rutinearbeid.

- I Ragn-Sells jobber det flinke folk som tar tak i og løser oppgavene effektivt. Dette er positivt, men det er også viktig at oppgavene utføres på en trygg måte, både for deg selv og de rundt deg. Vi har en nullvisjon når det gjelder skader, avslutter Holmsen.