Vi gjør den sirkulære økonomien til virkelighet.

Vi gjør den sirkulære økonomien til virkelighet

Ulempen med den økonomiske veksten vi opplever, er et konsum hvor vi på forhånd forbruker jordens ressurser. Konsernsjef Lars Lindén og resten av Ragn-Sells ser løsningen på den kritiske situasjonen, det er en overgang til sirkulær økonomi hvor materialer gjenbrukes. Som en av markedslederne i gjenvinningsindustrien er Ragn-Sells en tilrettelegger som kan hjelpe andre bransjer og samfunnet med å bli mer bærekraftig.

03 apr 2018

Som en av markedslederne i gjenvinningsindustrien er Ragn-Sells en tilrettelegger som kan hjelpe andre bransjer og samfunnet med å bli mer bærekraftig.

For Ragn-Sells er tanken om sirkulær økonomi tydelig, vi må begrense bruken av uutnyttede ressurser og erstatte dem med gjenvunnede ressurser.

- Levestandarden vi har i dag tærer voldsomt på jordens ressurser. For eksempel kommer 80 prosent av den globale energien fra fossilt brennstoff, sier Anders Kihl, FoU-sjef ved Ragn-Sells.

Løsningen på den kritiske situasjonen som råder er en overgang til sirkulær økonomi, og at alle verdens land tilpasser seg en ny måte å håndtere jordens ressurser på.

- Her er Ragn-Sells en tilrettelegger som kan støtte andre, både for industri og samfunnet generelt, med å finne mer bærekraftige løsninger. Hovedfokuset vårt er å minske bruken av uutnyttede ressurser og heller erstatte dem med gjenvunnede ressurser, sier Lars Lindén.

Ragn-Sells spiller en sentral og viktig rolle i den sirkulære økonomien. Med en lang og solid historie, gode attester og en gjennomgående idé om en bedre verden, er vi en viktig nøkkelspiller som kan føre den sirkulære økonomien framover.

Suverent med slamsuging fra Ragn-Sells. Graham Aid, Ph.D i miljøforvaltning og miljøteknikk

- Ragn-Sells er selskapet som tar neste steg for å realisere sine mål, samtidig som vi støtter både miljøet og økonomien. Det er interessant å se at utviklingen innen gjenvinningsbransjen, som de siste 40-50 årene har gått fra å være en søppelbransje til en ressursbransje, sier Graham Aid, Ph.D i miljøforvaltning og miljøteknikk.

Tre forretningsområder

Nå tar Ragn-Sells neste steg for å skape de forretningsmodellene som behøves for endring og realisering av visjonen om en sirkulær økonomi.

- Vi har definert tre forretningsområder hvor vi utgjør en forskjell for samfunnet: gjenvinning, behandling og avgiftning samt utvikling av nye verdikjeder, sier Lars Lindén.

Innen gjenvinning fortsetter Ragn-Sells å posisjonere seg. Innsamling, gjenvinning og behandling av avfall handler i dag om verdien som finnes i materialet.

- Vår rolle har endret seg dramatisk de siste 30 årene, fra da søppel bare ble samlet i hauger til nå, hvor avfallet er verdifulle materialer som vi forhandler om på det globale markedet, sier Anders Kihl.

Også behovet for avgiftning av forurenset masse og hav har økt kraftig de siste årene. Innen behandling og avgiftning har Ragn-Sells en viktig oppgave med å identifisere materialer, og avgifte dem for samfunnet.

Ragn-Sells utgjør en forskjell

Utviklingen av nye verdikjeder er et viktig samfunnsspørsmål. I takt med samfunnets konvertering til en sirkulær økonomi, oppstår nye verdikjeder. Gjennom dem vil nye samfunnsstrømmer identifiseres, og gjennom dem igjen vil nye forretningsmodeller utvikles. De er i sin tur avgjørende for å skape en sirkulær økonomi. De nye forretningsmodellene skapes både internt og eksternt sammen med partnere og kunder.

- Det er ikke bare gjenvinningsbransjen som må tilnærme seg den sirkulære økonomien, men også selve produksjonsbransjen. Man ser på avfall og søppel som ressurser og faktiske materialer med høy verdi. Det Ragn-Sells gjør er å ta neste steg for å finne de nye forretningsmodellene og rollene vi trenger for å oppnå visjonen, istedenfor å komme med tomme løfter, sier Graham Aid.

Ragn-Sells sin ekspertise og kompetanse er avgjørende for jobben med å lede utviklingen mot en sirkulær økonomi.

- Jeg håper og tror at de fleste som jobber i Ragn-Sells er stolte over at vi er med på å gjøre en forskjell i noe som er virkelig viktig, sier Anders Kihl.

Ragn-Sells og sirkulær økonomi

I denne videoen får du mer informasjon om våre tanker rundt sirkulær økonomi.