Skatt på avfall til forbrenning i Sverige fra og med 1. april 2020
Svensk forbrenningsavgift på restavfall påvirker det norske markedet.

Skatt på avfall til forbrenning i Sverige fra og med 1. april 2020

Den svenske regjeringen har besluttet å skattlegge avfall til svenske forbrenningsovner fra og med 1. april 2020 med 75 svenske kroner per tonn avfall.

05 mar 2020

Ragn-Sells AS som mange andre av norske avfallsaktører leverer en stor del av våre volum til svenske forbrenningsovner. I den forbindelse ser vi oss nødt til å øke prisen på 9912 blandet næringsavfall fra samme dato.

Hvilke geografiske områder påvirkes?

Endring av prisen på 9912 blandet næringsavfall, vil være gjeldende for kunder av Ragn-Sells AS i følgende fylker:

  • Viken (Østfold, Akershus og Buskerud)
  • Oslo
  • Vestfold og Telemark
  • Innlandet (Oppland og Hedmark)

Ragn-Sells har vektet volumet som går til Sverige vs. Norge og vi har tatt hensyn til Valuta (SEK vs. NOK).

Vilkår

Våre generelle vilkår punkt 3 beskriver at Ragn-Sells kan justere prisen for offentlige gebyrer/avgifter/bompenger med umiddelbar virkning. Reguleringen skjer av den grunn i henhold til dette. Kunder som har andre klausuler vil bli varslet og kontaktet av kundeansvarlig og regulert i henhold til dette.

Regjeringen i Sverige varsler også en trappevis økning i 2021 til 100 SEK/tonn og 2022 til 125 SEK/tonn. Mer informasjon finner du i pressemelding fra det svenske Finansdepartementet/Regeringskansliet

Har du spørsmål i sakens anledning ta kontakt med din salgsrådgiver eller vårt kundesenter på 22800800.

Disse endringer vil treffe hele det norske avfallsmarkedet og vi vil på forhånd takke for forståelsen.

Med vennlig hilsen
Rune Stensli
Direktør salg og marked
Ragn-Sells AS