Ragn-Sells tar koronaviruset på alvor

Koronaviruset - varsel om mulige kontraktsmessige hindringer

Koronautbruddet er uforutsett og skaper store omveltninger. Vi varsler med dette at situasjonen kan føre til at vi ikke får gjort alle våre oppgaver, og at forsinkelser kan oppstå. Dette gjelder både for henting av avfall, transport og leveranse av varer nedstrøms.

16 mar 2020

Avfallshåndtering er en virksomhet som er kritisk viktig for samfunnet. Vi i Ragn-Sells gjør alt vi kan for å opprettholde tjenestene på beste måte.

NB. Vi tar mot bestillinger som normalt. Per dags dato utfører vi oppdrag etter våre bestillingsrutiner. Vi har beredskap for sykdom i egne rekker og planlegger for mulige ferdselshindringer. Målet er hele tiden å unngå opphopning av avfall.

Hvis vi ikke klarer å gjennomføre alle våre oppgaver, skyldes dette koronautbruddet, som er en force majeure situasjon. Da blir våre kontraktsforpliktelser midlertidig suspendert. Skulle slike problemer oppstå, vil vi varsle de kundene og kontraktsmotpartene som blir direkte berørt.

Uforutsett situasjon

Dagens situasjon er uforutsett og utfordrende for alle. Noen av våre kunder får reduserte avfallsmengder i den perioden vi er i. Disse må følge kontraktens bestillings- eller anropsprosedyrer hvis de ønsker å gjøre endringer i henteordninger. Kontakt vårt kundesenter i sakens anledning: kundesenter@ragnsells.no

Kontrakter om henting og henteturnus for matavfall kan ikke endres. Dette i henhold til gjeldende lovregler om den type avfall.

Ta godt vare på hverandre i tiden fremover.

Med vennlig hilsen
Rune Stensli
Direktør salg og marked
Ragn-Sells AS