Varsel om mulig ekstraordinær prisregulering

Varsel om mulig ekstraordinær prisregulering på grunn av offentlige avgifter

Varsel om mulig ekstraordinær prisregulering «endring i offentlig avgift» på grunn av regjeringens forslag om innføring av Co2 avgift på forbrenning av avfall.

15 nov 2021

Den norske Regjeringen har i statsbudsjettet for 2022 foreslått en avgiftssats på 192 kroner per tonn Co2. Dette regjeringsvedtaket/ forslaget har en omberegningsnøkkel som viser at dette utgjør 96 kroner per tonn avfall til forbrenning. Forslaget skal behandles i Stortinget de nærmeste ukene.

Avfallstyper som forbrennes

Endringen vil gjelde alle avfallstyper som går til forbrenning. Alle våre kunder som er innenfor denne kategorien vil bli berørt av endringen. Ragn-Sells AS har avtalefestet med våre kunder at vi kan justere prisen for endring i offentlige avgifter med umiddelbar virkning. Reguleringen av Co2 avgiften vil kunne skje i henhold til dette.

Disse endringer vil treffe hele det norske avfallsmarkedet og vil gjelde alle. Vi vil på forhånd takke for forståelsen med tanke på endringen som eventuelt blir vedtatt i Stortinget. Har du spørsmål i sakens anledning ta kontakt med din salgsrådgiver eller vårt kundesenter.