Vedtak om innføring av Co2 avgift på forbrenning av avfall fra 1. januar 2022

Vedtak om innføring av Co2 avgift på forbrenning av avfall fra 1. januar 2022

Regjeringens vedtak om innføring av Co2 avgift på forbrenning av avfall fører til en ekstraordinær prisregulering «endring i offentlig avgift» fra 1. januar 2022. Disse endringene treffer hele det norske avfallsmarkedet og vil gjelde alle.

17 des 2021

Den norske Regjeringen har i statsbudsjettet for 2022 vedtatt en avgiftssats på 192 kroner per tonn Co2. Dette regjeringsvedtaket omberegningsnøkkel som viser at dette utgjør 106 kroner per tonn avfall til forbrenning.

Formelen er som følger: 192,- per tonn Co2 * 0,5498 = 106 NOK/tonn.

Avfallstyper som forbrennes

Endringen vil gjelde alle avfallstyper som går til forbrenning. Alle våre kunder som er innenfor dette vil bli berørt av endringen. Ragn-Sells AS har avtalefestet med våre kunder at vi kan justere prisen for endring i offentlige avgifter med umiddelbar virkning. Reguleringen av Co2 avgiften skjer i henhold til dette.

Disse endringene treffer hele det norske avfallsmarkedet og vil gjelde alle. Vi vil på forhånd takke for forståelsen for endringen som er vedtatt. Har du spørsmål i sakens anledning ta kontakt med din salgsrådgiver eller vårt kundesenter.