Vestnes Renovasjon AS får ny eier
Vestnes Renovasjon AS får ny eier. Foto: Vestnes Renovasjon

Vestnes Renovasjon AS får ny eier

Det er inngått avtale der Fana Stein og Gjenvinning Holding AS (FSG) kjøper aksjene i Vestnes Renovasjon AS. Ragn- Sells AS eier 50% av aksjene i FSG.

03 sep 2021

- Vestnes Renovasjon fremstår som en profesjonell aktør med dyktige medarbeidere som tilbyr viktige tjenester både overfor næringsliv og kommunale kunder. FSG ser positive muligheter for selskapets videre utvikling og sammen medarbeiderne ønsker FSG å bidra til å realisere disse mulighetene, sier styreleder i FSG Odd Are Austrheim.

- I FSG har vi funnet en god eier for Vestnes Renovasjon som vi mener kan bidra til selskapets videre utvikling, sier avtroppende styreleder for selskapet Guttorm Kjelsvik.

Saken fortsetter under bildet.

Styreleder i FSG, Odd Are Austrheim. Foto: Ragn-Sells Styreleder i FSG, Odd Are Austrheim. Foto: Ragn-Sells

Om Vestnes Renovasjon

Selskapet ble startet i 1987 og etablerte et deponi i Øveråslia i Vestnes kommune. Selskapet har vært eid av lokale aktører frem til nå. Omsetningen i 2020 var på 33 mill kroner og organisasjonen består av 11 medarbeidere med fast ansettelse, - i tillegg noen tilkallingsvikarer. Selskapet tilbyr tjenester med mottak av næringsavfall, driver gjenbruksstasjon for det interkommunale renovasjonsselskapet, deponerer forurensende masser og komposterer organisk avfall. Selskapet er sertifisert i henhold til ISO 14001 (Miljøledelse).

Om FSG

FSG Holding er gjennom sitt heleide datterselskap, Fana Stein og Gjenvinning AS (FSG AS), engasjert i pukkverk og deponivirksomhet i Bergen. Virksomheten har blitt utviklet betydelig gjennom en årrekke og fremstår som en solid og seriøs aktør innen sin bransje. Virksomheten ble stiftet i Bergen som Fana steinknuseverk i 1954. Selskapet ble omdannet fra kommunalt selskap og senere til aksjeselskap som ble solgt til nåværende eiere i 2001.

Selskapet sin hovedvirksomhet er underjordisk knuseverk og deponi for forurensede masser i fjellhaller. Dagens virksomhet med deponering i fjellhaller startet opp i årsskiftet 2003/2004. Selskapet arbeider for en utvikling til mer gjenbruk av bygg- og anleggsavfall, samt forurensede masser. FSG AS’ organisasjon består av dyktige medarbeidere med betydelig kompetanse innen sitt fagområde.

Selskapet er sertifisert innen ISO 14001:2015 og ISO 9001:2015. I tillegg til deponivirksomhet besitter konsernet flere næringseiendommer.

Virksomheten omsatte i 2020 for ca. 200 mill. NOK, med en bokført totalbalanse på ca. 260 mill. NOK, hvorav ca. 39 % egenkapitalandel. For ytterligere opplysninger om vår virksomhet og aktiviteter viser vi til vår hjemmeside www.fsg.no.

FSG Holding eies av Hellik Teigen AS og Ragn-Sells AS med 50 % hver. Eierskapet ble etablert for ca. 20 år siden, og FSG Holding og dets eiere har et langsiktig og industrielt perspektiv på sine investeringer.