Ragn-Sells og ROCKWOOL

ROCKWOOL

Ragn-Sells og ROCKWOOL har inngått en samarbeidsavtale, som skal sørge for at gammel steinull blir materialgjenvunnet til ny steinull.

Tidligere ble all gammel steinull fra byggeplasser sendt direkte til deponi. Det ønsker vi med dette samarbeidet, og denne gjenvinningsløsningen at det skal bli slutt på. Ragn-Sells og ROCKWOOL er de første som tilbyr en slik løsning i Norge.

Gode muligheter for entreprenører

I og med at det er stor etterspørsel etter sirkulære løsninger i dag, og anleggsbransjen vil møte strengere krav når det gjelder avfallshåndtering, finnes det her gode muligheter for entreprenører som ønsker å være med på laget. Vi ønsker at alle entreprenører o.l som håndterer steinull tar kontakt med oss i Ragn-Sells, slik at vi kan finne en god løsning for håndtering og gjenvinning av avfallet.

Finn ut mer om våre sirkulære løsninger

ROCKWOOL egner seg godt for gjenvinning

Rockwool-steinull består av 98% stein, det vil si at det nesten et fullstendig resirkulerbart produkt. Miljøet angår oss alle, og vi må snakke sammen på tvers av bransjer for å utvikle nye og bedre gjenvinningsløsninger. Det er noe alle vinner på.

Hvordan gjenvinnes steinullen?

  1. Ragn-Sells samler inn steinull fra entreprenører og byggmestere
  2. Steinullen komprimeres og sendes til Ragn-Sells anlegg i Danmark
  3. I Danmark blir steinullen pakket ut og sendt til Rockwools fabrikker
  4. Rockwool smelter om steinullen og gjør den klar til gjenbruk

Kontaktperson Ragn-Sells

Stig Fjærli

Stig Fjærli

Salgssjef KAM

97755625 stig.fjaerli@ragnsells.com