Referansekunder bygg og anlegg.

Referansekunder bygg og anlegg

Referanse Holtefjell Entrepenør

Holtefjell Entreprenør AS

"Vi i Holtefjell Entreprenør har et godt samarbeid med Ragn-Sells. Det innebærer personlig oppfølging på prosjektene som gjør avfallshåndteringen enkel for oss.

Vi brukte tidligere en konkurrent av Ragn-Sells som ikke fungerte godt, etter at vi gikk over til Ragn-Sells ser vi ingen grunn til å skifte leverandør på avfallshåndtering.

De leverer det de lover med god oppfølgning og bistand på prosjektene. Det fungerer også bra fordi vår kundekontakt kurser oss ved behov."

Anders O. Wang
Daglig leder, Holtefjell Entreprenør AS

Referanse NCC Construction AS

NCC Norge AS

"Ragn-Sells er en seriøs og løsningsorientert samarbeidspartner. NCC har stort fokus på miljø og kildesortering, og Ragn-Sells yter stor hjelp til våre prosjekter.

NCC har rammeavtale med Ragn-Sells. Opplevelsen vår er god dialog, godt samarbeid og konkurransedyktige priser.

Oppfølgning og info fra vår kontaktperson er veldig god, dette fører til godt samarbeid og at utfordringer blir ryddet opp i."

Maren Holler
Innkjøpssjef
Region Anlegg - DK Vest
Region Sør/Vest Bygg - DK Bergen

Referanse Sinnasnekker`n

Sinnasnekker`n

"Vi valgte å benytte oss av Ragn-Sells som fast samarbeidspartner innen avfallssortering, på grunn av god service og pålitelighet når det gjelder levering og henting.

Dette er viktig for oss som jobber under sterkt tidspress. Antall lokasjoner Ragn-Sells har i Norge er også viktig for oss, samt at vi vet at avfallet i ettertid blir håndtert på en god måte i forhold til miljøet.

Takk for at vi kan stole på dere."

Robert Grosvold
Produsent

Referanse Block Watne

Block Watne

"Vårt inntrykk er at Ragn-Sells er en samarbeidspartner med gode rutiner, som skriver service med store bokstaver.

Vi benytter Ragn-Sells på grunn av pris og kapasitet, det vil si evnen til å kunne serve oss.

Samarbeidet med Ragn-Sells fungerer veldig bra, spesielt når det gjelder overholding av tidsfrister og avtaler. De er lett tilgjengelige på telefon, og har høy fokus på service."

Christian Neumann
Block Watne