Våre rettesnorer

Ragn-Sells rettesnorer skal sikre at konsernets grunnleggende filosofi for arbeidsmiljø, kvalitet og miljø kommuniseres og ligger til grunn for etablering av mål og handlingsplaner.

Ragn-Sells forretningsidè, verdier, visjon og annet.

Code of conduct (PDF)
Code of conduct (PDF english version)

Visjon

Ragn-Sells skal være et levende bevis på at omtanke for miljøet lønner seg - på alle måter.

Verdier

  • Enkelthet
  • Ansvarlighet
  • Helhet
  • Handlekraft

Forretningsidé

Ragn-Sells skal være den ledende gjenvinningsbedriften i Nordikum*. Med kompetente og engasjerte medarbeidere skal Ragn-Sells løse kundenes langsiktige behov for håndtering av avfall gjennom å:

  • Kombinere erfaring, kompetanse og service.
  • Tilby et bredt sortiment av løsninger for innsamling, behandling og avsetning av avfall.
  • Håndtere restprodukter og avfall på en effektiv og miljøriktig måte.
  • Være nær kunden og tilby våre totalløsninger for avfallshåndtering.

På denne måten skal vi oppnå langsiktig, gjensidig og fordelaktig samarbeid om håndtering av avfall, slik at vi bidrar til bærekraftig utvikling.

* Norge, Sverige, Danmark og Estland