Kjøretøyoversikt

Vår bilpark

Våre biler frakter alle typer containere.

Avfallssuger

Avfallssuger

Bruksområde: Henting av husholdningsavfall m.m.
Fakta: Spesialbygd kjøretøy for suging av husholdningsavfall ved hjelp av vakuum.

Baklaster

Baklaster

Bruksområde: Henting av husholdningsavfall, kompost, papir, emballasje m.m.
Fakta: Komprimeringsbil for innsamling på større områder.

Frontlaster

Frontlaster

Bruksområde: Tømming av frontlastercontainere.
Fakta: Komprimatorbil for effektiv innsamling.

Kranbil

Kranbil

Bruksområde: Stykkgodshentinger, spesialavfall (kryo-bokser, lots-beholder, fat, batteribokser m.m.).
Fakta: Finnes i ulike størrelser.

Kombi spyle- og sugebil

Kombi spyle- og sugebil

Bruksområde: Høytrykksspyling og slamsuging av tanker, kummer og ledninger i alle dimensjoner. Rengjøring og rensing av rør og ledninger. Rotkutting.

Fakta: Med ulike typer av vanndrevne dyser og bor fjernes avleiringer og innvokste røtter i rør og ledninger på 100-700 mm i diameter. Arbeidstrykk 150-500 bar. Det finnes spesialkjøretøy utrustet med ultratrykk (over 500 bar) for fjerning av harde belegg som betong, sparkel m.m.

Kroklift

Kroklift

Bruksområde: Transport av krokliftcontainer og flak.
Fakta: Finnes med ulike typer av påbygg, med tilhenger transporteres 2 containere.

Liftdumper

Liftdumper

Bruksområde: Transport av liftdumpercontainer og flak.
Fakta: Finnes med ulike typer av påbygg, med utskytingsdel på lasteplanet kan to containere transporteres samtidig.

Skapbil

Skapbil

Bruksområde: Stykkgodshentinger, eksempelvis baller og sekker.
Fakta: Finnes i ulike størrelser.

Slambil

Slambil

Bruksområde: Oppsuging av slam, fettutskiller, oljeutskiller, transport av ulike flytende material, også farlig avfall som olje og andre brannfarlige vesker.
Fakta: Finnes i ulike størrelser og utførelser. Også kjøretøy med flere rom (flyttbare vegger) for transport av to eller flere material samtidig.