En bærekraftig løsning for gips.

En bærekraftig løsning for gips

Med en gjenvinningsgrad på over 90% kan gips nærmest gjenvinnes i det uendelige. Ved å levere gips til Ragn-Sells bidrar du til en bærekraftig og miljøvennlig håndtering av kassert gips. Det er svært viktig at gips ikke havner i blandet avfall. Det skal ikke energigjenvinnes eller deponeres.

FNs bærekraftsmål

9.4, 12.2, 12.4, 12.5

Arrow up
Denne tjenesten gjør det mulig for oss å samarbeide mot de globale målene ovenfor.

Vi sparer miljøet for betydelige Co2-utslipp!

Gjennom eierskap i selskapet Gipsgjenvinning AS, tilbyr Ragn-Sells en bærekraftig løsning for håndtering og gjenvinning av gipsavfall. Gjenvinningsanlegget ligger vegg i vegg med gipsprodusenten Gyproc, som produserer nye gipsplater av det resirkulerte materialet. På denne måten spares miljøet for betydelige Co2-utslipp, fordi det blant annet ikke er behov for transport. Materialet vil bli blåst rett til gipsfabrikken gjennom rør i veggene.

Vi hjelper deg med å forbedre sorteringen av gips.

Trygg samarbeidspartner for bygg og anlegg

Ragn-Sells skal være en foretrukken samarbeidspartner, ikke bare en tjenesteleverandør når det gjelder avfallshåndtering. Vår brede erfaring innen segmentet bygg og anlegg, kommer våre kunder til gode. Ved å benytte våre tjenester på ditt neste byggeprosjekt, sikrer du kvaliteten på avfallshåndtering fra begynnelse til slutt. Vi stiller som rådgivere på store og små prosjekter.

Bærekraftig samarbeid for gjenvinning av gips.

Bærekraftig samarbeid

Gjennom samarbeidet med Gyproc viser Ragn-Sells at vi er villige til å satse på innovative løsninger, og at vi tar avfallsreduksjon på alvor. Vi vet at samarbeid er nøkkelen til fremdrift. Vårt mål er å være en sterk samarbeidspartner for våre kunder, ved å alltid finne de beste og mest miljøvennlige løsningene.

Sirkulære løsninger

Sirkulære løsninger

Vi leter alltid etter gode løsninger for avfallet. Vår visjon er at alt avfall skal gjenvinnes og bli til nye produkter. Vi tilbyr for eksempel sirkulære løsninger for papp, jern og metaller, betong, visse plasttyper, gips og steinull.

Rett merking fører til god sortering.

Rett merking fører til god sortering

Våre containere og beholdere merkes med rett fraksjon før de settes ut. Dersom prosjektet har spesielle behov rundt merking, tilbyr vi rådgivning og veiledning for hvordan det kan oppnås en best mulig logistikk på anlegget.

Ragn-Sells kundeportal

Ragn-Sells kundeportal

I vår kundeportal kan du bestille tømminger, ta ut rapporter, se fakturaer og finne annen nyttig informasjon om avfallshåndteringen. Kundeportalen er enkel i bruk og kan benyttes av alle våre kunder.

Gå til kundeportal

Hvorfor velge Ragn-Sells?

Leveringspresisjon

Leveringspresisjon

Vi avtaler responstid og frekvens for oppfølgning, slik at du vet hva du kan forvente før-, under-, og etter prosjektet.

Miljøvennlig

Miljøvennlig

Å være miljøvennlig er bra for HMS, miljøet og samfunnet. Det er også bra for lommeboka! Rett pris på sortert avfall kan gi svært gode økonomiske resultater.

Ekspertise

Ekspertise

Som kunde av Ragn-Sells har du alltid tilgang til vår ekspertise, og veiledning for å oppnå en så optimal sortering som mulig.

Jeg vil vite mer

An error has occurred while getting captcha image

Ragn-Sells lagrer og bruker opplysningene du fyller inn i dette skjemaet slik at vi kan svare på din henvendelse, og eventuelt muliggjøre leveranse av en bestilling. 

Les hvordan Ragn-Sells håndterer personopplysninger (åpnes i nytt vindu)