En bærekraftig avfallsløsning for jern og metaller.

En bærekraftig løsning for jern og metaller

Jern og metaller kan gjenvinnes om og om igjen uten at materialene mister sine egenskaper. Disse råvarene er svært etterspurt, og ved å sende jern og metaller til gjenvinning bidrar din bedrift til å redusere karbonavtrykket på jorden.

FNs bærekraftsmål

7.2, 12.2, 12.4, 12.5

Arrow up
Denne tjenesten gjør det mulig for oss å samarbeide mot de globale målene ovenfor.

Gjenvinning av jern og metaller er miljøvennlig

For hver kilo jern eller metall som gjenvinnes, spares miljøet for 1 kilo CO2. Ragn-Sells samler inn jern og metaller fra byggeplasser, industribedrifter, verksteder m.m. Vi tilbyr vår kompetanse for rett sortering, slik at din bedrift får rett pris for metallene. Mange av disse råvarene er avgjørende for å kunne produsere ren teknologi, slik som batterier til hybridbiler eller magneter til vindturbiner.

Alle metaller kan gjenvinnes om og om igjen uten at de opprinnelige egenskapene forringes. Dette bidrar til betydelige økonomiske og miljømessige besparelser. Sist men ikke minst så bevares verdifulle metaller for de kommende generasjoner.

Vi hjelper deg med å forbedre sorteringen av jern og metaller.

Hvorfor gjenvinne jern og metaller?

Gjennom å støtte og skape fokus på SDG 12 (FNs bærekraftsmål), som handler om ansvarlig forbruk og produksjon, vil din bedrift få en forståelse for vårt felles ansvar for jordens ressurser. Mange metaller er i dag utpekte som kristisk råvarer for fremtiden, det vil si at det vil ta slutt en dag dersom vi ikke bremser ned forbruket av de jomfruelige ressursene til produksjon av nye produkter.

Eksempler på sjeldne jordartsmetaller er kobolt, rutenium, neodymium og praseodymium. Vi trenger disse for å produsere solceller, elektriske nett, biodrivstoff, vindkraft og elektriske kjøretøy. Den åpenbare løsningen for fremtiden er å i høyere grad gjenvinne metallene. Nye produkter må designes med gjenvunnede råvarer, hånd i hånd med utvikling av ny teknologi.

Jern og metaller kan gjenvinnes om og om igjen uten at materialene mister sine egenskaper.

Det nytter å gjenvinne

Miljøgevinsten av metallgjenvinning bidrar til betydelige energibesparelser. For aluminium utgjør besparelsen 95%, og for jern 75%, sammenliknet med uttak av jomfruelige råvarer. I tillegg skånes miljøet for økt forurensning av vann og luft.

Med reThink sertifisering kan din bedrift ta det første sirkulære steget.

reThink sertifisering

Har din bedrift et ønske om å bli mer sirkulær? Ragn-Sells sin reThink sertifisering inneholder en årlig gjennomgang av bedriftens avfallshåndtering, rapportering, kursing og sertifikat med rating.

Les mer om reThink
Ragn-Sells kundeportal

Ragn-Sells kundeportal

I vår kundeportal kan du bestille tømminger, ta ut rapporter, se fakturaer og finne annen nyttig informasjon om avfallshåndteringen. Kundeportalen er enkel i bruk og kan benyttes av alle våre kunder.

Gå til kundeportal

Hvorfor velge Ragn-Sells?

Lønnsomt

Lønnsomt

Ved å sortere ut verdifulle råvarer som jern og metaller kan mange bedrifter finansiere øvrig avfallsbehandling med kreditten som oppnås.

Avfall som ressurs

Avfall som ressurs

Ved å sortere ut råvarer som kan gjenvinnes bidrar din bedrift til reduserte uttak av jomfruelige råvarer.

Deling av kunnskap

Deling av kunnskap

Som kunde av Ragn-Sells har din bedrift alltid tilgang til vår ekspertise og veiledning for å oppnå en optimal sortering

Jeg vil vite mer

An error has occurred while getting captcha image

Ragn-Sells lagrer og bruker opplysningene du fyller inn i dette skjemaet slik at vi kan svare på din henvendelse, og eventuelt muliggjøre leveranse av en bestilling. 

Les hvordan Ragn-Sells håndterer personopplysninger (åpnes i nytt vindu)