Levering av rivemasser.

Levering av rivemasser

Husk å send inn egenerklæring og analyse før levering av rene masser.

For at Ragn-Sells skal kunne dokumentere renheten mot myndigheter og mottagere, må skjema for egenerklæring av rivemasser fylles ut, signeres og kravene til rene masser være overholdt. En egenerklæring er det eneste du trenger å fylle ut før levering, med eventuelle vedlegg. Vær oppmerksom på at massene først kan leveres etter at du har fått en tilbakemelding fra vårt kundesenter.

I motsatt tilfelle blir massene håndtert og priset som forurensede masser. Vi minner om at det er brudd på lovverket å levere farlig avfall og forurensede masser til ikke-godkjent mottak.

Alle felter i skjema må fylles ut, og signert egenerklæring må legges ved.

Skjema for egenerklæring av rivemasser

Hvilke avfallstyper inngår i rivemassene? (Inneholder massene andre avfallstyper må avfallet leveres som blandet avfall.)

Ragn-Sells lagrer og bruker opplysningene du fyller inn i dette skjemaet slik at vi kan svare på din henvendelse, og eventuelt muliggjøre leveranse av en bestilling. 

Les hvordan Ragn-Sells håndterer personopplysninger (åpnes i nytt vindu)