Ragn-Sells Miljøsanering

Miljørådgivning

Ragn-Sells Miljøsanering AS har spesialkompetanse innen miljørådgivning. Vi påtar oss oppdrag som rådgivende tjenesteleverandør til næringsliv, offentlige instanser og privatpersoner.

Konsulent- og rådgivningstjenester

Små og store oppdrag med kvalitet

Ragn-Sells Miljøsanering innehar kompetanse, erfaring, ressurser og tillatelser til å håndtere alle oppdrag – fra store til små. Vår styrke ligger i lang erfaring, høy kompetanse, fokus på miljø og solid gjennomføringskvalitet i alle ledd.

Arbeidet gjennomføres med forankring i internkontrollforskriften og standardene for kvalitet, miljø og arbeidsmiljø samt plan- og bygningsloven (PBL). Vi er sertifisert etter ISO 9001, 45001 og 14001 og sentralt godkjent på flere fagområder.

Som en del av vår internkontroll benytter vi oss av det elektroniske systemet SmartDok.

Kontaktpersoner miljøsanering

Kontakt Ragn-Sells Miljøsanering.

Bjørnar Røe

Daglig leder

95036130 bjornar.roe@ragnsells.com
Elisabeth Eika

Elisabeth Eika

Avdelingsleder miljø

95917417 elisabeth.eika@ragnsells.com