Ragn-Sells Miljøsanering

Ragn-Sells Miljøsanering

Ragn-Sells Miljøsanering AS har spesialkompetanse innen miljørådgivning, driftsoppfølging, opprydding, riving og sanering av tomter, bygg, anlegg og konstruksjoner. Vår visjon er å bidra til en bærekraftig og grønn bygg- og anleggsbransje.

Hva kan vi oppnå sammen?

Gjennom et samarbeid med Ragn-Sells Miljøsanering får dere en partner som aktivt tar del i oppdragsgivers miljøarbeid og behov med spisskompetanse på miljøsanering. Foruten å tilby de nødvendige tjenestene vil vi kunne være en komplett diskusjonspartner med et bredt kompetansenettverk som dere kan dra nytte av. Ragn-Sells Miljøsanering har ressurser med lang erfaring og godt kontaktnett når det skal rives og saneres.

Våre tjenester

Tillatelser og godkjenninger

Små og store oppdrag med kvalitet

Vi sitter med kompetanse, erfaring, ressurser og tillatelser til å håndtere alle slike oppdrag – fra store til små. Vår styrke ligger i lang erfaring, høy kompetanse, fokus på miljø og solid gjennomføringskvalitet i alle ledd. Arbeidet gjennomføres med forankring i internkontrollforskriften og standardene for kvalitet, miljø og arbeidsmiljø samt plan- og bygningsloven (PBL).

Som en del av vår internkontroll benytter vi oss av det elektroniske systemet SmartDok. Dette kan du lese mer om i vårt produktdatablad for SmartDok.

Kontaktpersoner miljøsanering

Elisabeth Eika

Elisabeth Eika

Avdelingsleder miljø

95917417 elisabeth.eika@ragnsells.com
Kontakt Ragn-Sells Miljøsanering.

Naser Rashiti

Avdelingsleder riving og sanering

93025344 naser.rashiti@ragnsells.com

Riving av et hus på 2 minutter

Slik ser det ut i hurtigfilm når Ragn-Sells Miljøsanering river et hus.