Grunnundersøkelse og tiltaksplan

Grunnundersøkelse og tiltaksplan

Vi utfører miljøtekniske grunnundersøkelser i form av kartlegging i felt, prøvetaking, analyser og stedlige vurderinger. Feltarbeidet dokumenteres i en miljøteknisk grunnundersøkelsesrapport samt tilhørende tiltaksplan og sluttrapport ved behov.

Tiltakshavers ansvar forurenset grunn

Opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider er tiltakshavers ansvar. Tiltakshaver plikter å vurdere og eventuelt undersøke om det er forurenset grunn i området. Se infoskriv om tiltakshavers ansvar fra Miljødirektoratet her.

Kontakt oss vedrørende grunnundersøkelse og tiltaksplan