Informasjons- og kunnskapskurs om asbest.

Informasjons- og kunnskapskurs om asbest

Ragn-Sells Miljøsanering har lang erfaring med håndtering av asbestholdige materialer, både kartlegging, risikovurdering og praktisk sanering. Vi skreddersyr vårt informasjons- og kunnskapskurs om asbest til din bedrift.

Hva lærer du på kurset?

Asbest er en gruppe fibrøse silikatmineraler tilsatt i utallige produkter. Stoffet har mange bruksområder og kan være svært helseskadelig ved eksponering. Dette kurset er en introduksjon for personer og foretak som ønsker å lære mer om asbest og helsefare og risiko tilknyttet eksponering for materialet.

Kurset lærer deg om asbest, om historikk og farer knyttet til materialet, hvor vi finner asbest og hvordan man kan identifisere asbestholdige produkter. Vi gjennomgår lover og regler som gjelder for håndtering av asbest, samt krav som stilles til både arbeidstaker og arbeidsgiver.

Kurset gir deg også kunnskap som kreves for å vite om farene med asbest samt å kunne identifisere potensiellt asbestholdige materialer. Slik kan man kan unngå utilsiktet eksponering for asbest.

 • Kurset tilfredsstiller kravene til dokumentert kompetanse i forhold til arbeidsmiljølovens paragraf 3-2, og ved fullført kurs utstedes kursbevis
 • Kursets varighet er cirka 3 timer
 • Kurset settes opp etter din bedrifts behov, kontakt oss i skjemaet nederst på siden for mer informasjon og priser

Hvem har brukt for kurs om asbest?

Temaet er særlig aktuelt for bransjer som kan tenkes å komme i kontakt med og bli eksponert for asbestholdige materialer gjennom sin daglige arbeidssituasjon:

 • Rørleggere
 • Elektrikere
 • Snekkere
 • Riverarbeidere
 • Fagarbeidere innen varme-, ventilasjon- og sanitærteknikk (VVS)
 • Isolatører
 • Montører av datakabler og bredbånd
 • Teppeleggere og montører
 • Taktekkere
 • Ansatte på avfallsmottak
 • Vaktmestere
 • Vedlikeholds personale
 • Innsatspersonell som brannfolk, politi og forsvarpersonell

Kurset gir bedrifter og personell som utfører arbeid der man kan komme i kontakt med asbest nødvendig informasjon om helserisikoen tilknyttet en slik eksponering. Det er også viktig å være klar over konsekvenser som oppstår ved utilsiktet forurensning og uforsvarlig håndtering av asbestholdig materiale, og helserisikoen dette kan medføre for både eget personell og eventuelle uvitende personer som er brukere av bygg, beboere m.m.

Gir kun grunnleggende informasjon om asbest

Det er viktig å påpeke at dette kurset ikke gir deg opplæring eller sertifisering til å rive, sanere eller på annen måte håndtere asbestholdig materiale. Kurset gir kun opplæring i identifikasjon av asbestholdige materialer og en introduksjon til gjeldende lovverk. Den som skal utføre slikt arbeid er pålagt å ta et 3-dagers fullverdig asbestkurs.

Kontakt oss

Fyll inn skjemaet nedenfor så kontakter vi deg innen kort tid.

Det oppstod en feil under henting av captcha-bilde