Miljø- og avfallsrådgivning

Miljørådgivning og avfallsrådgivning

Ragn-Sells Miljøsanering har en egen avdeling for miljø- og rådgivningstjenester.

Våre miljøingeniører har den rette kompetansen på høgskole- og universitetsnivå, samt erfaring for å kunne bistå med blant annet prosjektering av rive- og miljøsaneringsoppdrag, grunnundersøkelser og tiltaksplaner for forurenset grunn, bistand ved akutt forurensning, prøvetaking og analyser, arbeid med oljeutskillere, kjemikerbistand og sikkerhetsrådgivning.

Kontakt oss vedrørende miljørådgivning