Miljøsaneringsrapport og avfallsplan

Miljøsaneringsrapport og avfallsplan

Det er lovpålagt i plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter å sørge for miljøkartlegging av bygg og konstruksjoner som skal rehabiliteres eller rives. Herunder miljøsaneringsrapporter og avfallsplaner.

Vi utfører miljøkartlegging på alt fra mindre rehabiliteringsprosjekter til store rivningsarbeider for både stat, kommune, privatpersoner, fylker og eiendomsutviklere. Vi er også behjelpelige med å gi råd i forbindelse med praktisk miljøsanering og avfallsbehandling.

Leveranse av miljøsaneringsrapport og avfallsplan

Siden vi er en del av Nordens største avfallsselskap har vi muligheter for å ta hånd om det vi finner på en miljøriktig og sikker måte. Ragn-Sells Miljøsanering utfører miljøkartleggingen i henhold til gjeldende regelverk, og hjelper deg med å ivareta alle krav fra myndighetene og leverer grundig utførte miljøsaneringsrapporter for å sikre at alt avfall blir håndtert på en forsvarlig måte.

Kontakt oss om miljøsaneringsrapport og avfallsplan