Miljøsaneringsrapport og avfallsplan

Miljøkartlegging av bygg

Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter stiller krav om miljøkartlegging og utarbeidelse av miljøsaneringsbeskrivelse for bygg og konstruksjoner som skal rehabiliteres eller rives. Gjennomsnittlig inneholder et bygg omkring 5% farlig avfall, miljøsaneringsbeskrivelsen sikrer at disse fraksjonene ikke havner på avveie.

Ragn-Sells Miljøsanering skreddersyr miljøsaneringsbeskrivelsen slik at den er tilpasset ditt prosjekt. Vi har lang og bred erfaring med kartlegging av alle typer tiltak, fra mindre rehabiliteringsprosjekter til større rivningsarbeider. Vår kundemasse inkluderer blant annet stat, kommune, privatpersoner, entreprenører og eiendomsutviklere.

Leveranse av miljøsaneringsbeskrivelse og avfallsplan

Som Nordens største avfallsselskap tar vi hånd om kartlagt farlig avfall på en miljøriktig og sikker måte. Ragn-Sells Miljøsanering utarbeider miljøsaneringsbeskrivelser i henhold til gjeldende regelverk, og hjelper deg med å ivareta alle krav fra myndigheter.

Våre rapporter utarbeides med tanke på at de skal være et praktisk verktøy i den utførende fasen, og alle funn av farlig avfall fremstilles skjematisk og lettforståelig måte med gode beskrivelser mtp. plassering, håndtering og estimerte mengder.

Vi tilpasser våre tjenester etter ditt behov

I tillegg til miljøkartleggingsbeskrivelse leverer vi følgende tjenester:
 
  • Forslag til avfallsplan som beskriver estimerte mengder og typer avfall, samt bistand til din sluttrapport (lovpålagt dokumentasjon i søknadsprosessen opp mot myndighetene)
  • Ved behov utfører vi ombrukskartlegging av byggematerialer og inventar
  • Rolle som ansvarlig søker i ditt prosjekt
  • Håndtering og mottak av avfall fra prosjektet til sluttbehandling
 
Ragn-Sells Miljøsanering innehar sentral godkjenning for miljøkartlegging av bygg i tiltaksklasse 1 og 2. Vi er sertifisert etter ISO 9001, 45001 og 14001.