Ombrukskartlegging - ved riving, rehabilitering av yrkesbygg eller boligblokk over 100 kvadratmeter.

Ombrukskartlegging

Dersom yrkesbygg eller boligblokker over 100 kvadratmeter skal rives eller rehabiliteres er det behov for ombrukskartlegging.

Fra 1. juli 2023 pålegger byggeteknisk forskrift (TEK17) å utføre ombrukskartleging på alle yrkesbygg og boligblokker som skal gjennomgå rive- eller rehabliteringsarbeider.

Hva er ombrukskartlegging?

En ombrukskartlegging synliggjør ombrukspotensiale av materialer og komponenter i eksisterende bygningsmasse, og ombruk i praksis reduserer avfallsmengder og CO2 utslipp fra bygg i tillegg til å fasilitere økonomiske besparelser.

Ragn-Sells Miljøsanering har spisskompetanse innen rapportering for bygg og konstruksjoner og gjennomfører ombrukskartlegginger av høy kvalitet tilpasset den enkelte kundes behov. Vårt mål er å utarbeide tydelige ombrukskartleggingsrapporter slik at ditt prosjekt gjennomføres mest mulig kostnads- og tidseffektivt. Vi tilpasser våre tjenester etter ditt behov.

Vi kan også levere følgende tjenester

  • Miljøsaneringsbeskrivelse som gir oversikt over farlig avfall i ditt prosjekt
  • Forslag til avfallsplan som beskriver estimerte mengder og typer avfall, samt bistand til din sluttrapport (lovpålagt dokumentasjon i søknadsprosessen til myndigheter)
  • Rolle som ansvarlig søker i ditt prosjekt
  • Håndtering og mottak av avfall fra prosjektet til sluttbehandling

Kontakt oss vedrørende ombrukskartlegging