Riving og byggavfall

Riving og byggavfall

For å gjøre plass til nye bygg og anlegg, eller for å kunne legge til rette for ny aktivitet i eksisterende bygg, må det rives. For at dette skal utføres med minst mulig sløsing av ressurser er det viktig å benytte seg av et kompetent firma til å gjøre jobben. Byggavfall utgjør i dag en av de største avfallsstrømmene våre, og mye av avfallet, som tegl, betong, metall, tre, og plast har et stort potensial for ombruk, materialgjenvinning eller energigjenvinning.

Selektiv rivning

Vi har god erfaring og kompetanse på selektiv rivning. Miljøfarlig avfall sorteres ut manuelt og resirkuleres i godkjente systemer. Dette gjør at vi oppnår en god kildesortering. Når miljøsanering er utført starter vi med riving av lettere konstruksjoner etterfulgt av maskinell riving av de konstruktive bygningsdelene.

Kvalitetssikrede rutiner ved riving

Vi utfører vårt arbeid etter prosedyrer som er kvalitetssikret i vår internkontroll. Vi har gode rutiner på oppfølging av byggherrens SHA-plan. Blant annet prosjekterer og planlegger vi riving etter Rent Tørt Bygg (RTB)-prinsippet. Som en del av vårt internkontrollsystem benytter vi oss av det elektroniske systemet SmartDok.

Kontakt oss vedrørende riving