Sanering av farlig avfall

Sanering av farlig avfall

Nesten alle bygg og konstruksjoner inneholder farlig avfall i større eller mindre grad, som må saneres før resten av bygget rives. Farlig avfall inneholder miljøgifter som kan medføre alvorlige forurensninger eller fare for skade på mennesker og dyr. Forsvarlig behandling av farlig avfall er viktig for å hindre spredning av miljøgifter, og det krever kompetanse

Byggavfall som kan inneholde miljøgifter skal saneres

  • Materialer med asbest
  • Elektrisk og elektronisk avfall
  • Murpuss og maling med PCB og/eller tungmetaller
  • isolasjon med skadelige blåsemidler eller bromerte flammehemmere
  • CCA-impregnert trevirke
  • Isolerglassruter
  • Vinylbelegg og fugemasser med mykgjørere
  • Emballasje med rester av maling, lakk, olje, fugemasser og/eller kjemikalier
  • M.m

Ulike typer saneringsoppdrag

Vi utfører alle former for miljøsanering, hvor det miljøfarlige avfallet fjernes og sorteres ut før det resirkuleres i godkjente systemer. Miljøsanering blir utført manuelt med støtte av nødvendige håndmaskiner og håndverktøy. Asbest, PCB, kvikksølv, olje og evt. andre farlige stoffer saneres av personell som har nødvendig opplæring, tillatelser og sertifikater for dette.

Siden vi har våre egne miljøingeniører er det kort vei til kompetanse for oppfølging og løsninger dersom det dukker opp noe uforutsett. Miljøsanering skal utføres før resten rives, og alt farlig avfall skal deklareres.

Kontakt oss vedrørende sanering 

Kontakt Ragn-Sells Miljøsanering.

Naser Rashiti

Avdelingsleder riving og sanering

93025344 naser.rashiti@ragnsells.com