Asbest og asbestsanering

Asbest og asbestsanering

Ragn-Sells Miljøsanering AS har tillatelse til å sanere asbest innvendig og utvendig. Vi stiller med egne folk og eget godkjent utstyr, som benyttes til arbeidene. Vi hjelper deg fra A til Å.

Hva er asbest?

Asbest er en gruppe fibrøse mineraler som består av hydrogen-magnesium-silikater. Fibrene har vært kjent siden oldtiden, men er først for få år siden lokalisert som spesielt kreftfremkallende. Les mer om Asbest i vårt produktdatablad for Asbest.

Nyttig informasjon om asbestsanering

  • Asbestsanering skal kun utføres av personell med egen opplæring, som gjennomgår et spesielt helseovervåkningsprogram

  • Asbestsanering kan kun utføres av firmaer som innehar tillatelse fra Arbeidstilsynet

  • Arbeidstilsynet må varsles i god tid før asbestsanering kan gjennomføres, minst en uke før arbeidene iverksettes

  • Etter sanering skal det iverksettes nødvendig kontroll av at støv med asbestfiber er fjernet

Tillatelse og produktdatablad for asbest

Kontakt oss vedrørende sanering av asbest