Asbest og asbestsanering

Asbest og asbestsanering

Ragn-Sells Miljøsanering AS har tillatelse til å sanere asbest innvendig og utvendig. Vi stiller med egne folk og eget godkjent utstyr, som benyttes til arbeidene. Vi hjelper deg fra A til Å.

Hva er asbest?

Asbest er en gruppe fibrøse mineraler som består av hydrogen-magnesium-silikater. Fibrene har vært kjent siden oldtiden, men er først for få år siden lokalisert som spesielt kreftfremkallende. Les mer om Asbest i vårt produktdatablad for Asbest.

Informasjons- og kunnskapskurs om asbest

Nyttig informasjon om asbestsanering

  • Asbestsanering skal kun utføres av personell med egen opplæring, som gjennomgår et spesielt helseovervåkningsprogram

  • Asbestsanering kan kun utføres av firmaer som innehar tillatelse fra Arbeidstilsynet

  • Arbeidstilsynet må varsles i god tid før asbestsanering kan gjennomføres, minst en uke før arbeidene iverksettes

  • Etter sanering skal det iverksettes nødvendig kontroll av at støv med asbestfiber er fjernet

Tillatelse og produktdatablad for asbest

Kontakt oss vedrørende sanering av asbest

Mistenker du at du har asbestholdige materialer i bygg eller bolig? Kontakt oss en asbestspesifikk kartlegging av bygningsmassen. Vi kan også bistå med luft- og/eller materialprøver ved mistanke om asbestforurensning.