Skadesanering

Skadesanering

Skadesanering er den innsatsen som kreves for å ta vare på eller redde verdier i et hendelsesforløp som for eksempel brann, vann- eller naturskade. Skadesanering kan betraktes som førstehjelp i forbindelse med skader på bygninger og eiendommer.

Skadesanering for å spare ressurser

Vi jobber med skadebegrensning ved å vaske, tørke, reparere, oppbevare og rydde ting som har vært skadet for å sikre bygninger og innbo mot ytterligere verdiforringelse og gjøre skadeutbetalingene så lave som mulig.

Rammeavtaler skadesanering

Ragn-Sells Miljøsanering tilbyr rammeavtaler på skadesanering med eiendomsavdelinger. Dette er avtaler som innebærer både kartlegging av omfang og utførelse av tiltak.

Eiendomsmasser med ulike typer bygg gjør at det blir mye variasjon i oppgaver og utfordringer med denne typen arbeid. Det kan dreie seg om asbestsanering, sopp- og fuktkontroll, vannskader, brannskader, muggskader m.m. Dette synes vi er spennende og ikke minst motiverende å jobbe med.

Referanseprosjekter skadesanering

Produktdatablader

Kontakt oss vedrørende skadesanering