Dekkgjenvinning
RagnSells toppbilde kun dekk 824x350.png

Ragn-Sells Dekkgjenvinning tar hånd om gamle bildekk

Ragn-Sells AS har en landsdekkende avtale med returselskapet Norsk Dekkretur AS om innsamling og bearbeiding av kasserte bildekk. Avtalen innebærer at samtlige dekkforhandlere skal besøkes en eller flere ganger etter behov hvert år. Det betyr igjen at mer enn 2.500 forhandlere, spredt over hele landet, skal besøkes for avhenting av kasserte bildekk.