Elektronisk og elektrisk avfall
Elektrisk og elektronisk avfall

Elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall)

Ragn-Sells er innsamler av elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall), vi samler inn EE-avfall fra alle typer kunder i hele Norge. Vi organiserer gjerne henting av EE-avfall og alt annet avfall fra dine forretnings- og anleggsadresser.

Hva er egentlig EE-avfall?

Alle produkter som er avhengige av elektrisk strøm eller elektromagnetiske felter for å fungere, går under betegnelsen EE-produkter. Når slike produkter kasseres, oppstår EE-avfall.

Elektronikk kan inneholde miljøgifter, når disse produktene blir avfall skal de samles inn og behandles på en forsvarlig måte. For å sikre separat innsamling, utsortering og behandling har avfallsforskriften egne bestemmelser om EE-avfall.

Løsninger for EE-avfall tilpasset din bedrift

Som sagt organiserer Ragn-Sells henting av ditt EE-avfall. Avhengig av behov kan vi sette ut container, EE-bur, paller, lysstoffrørkasser eller beholder. Hva som er riktig løsning finner vi ut sammen. Her finner du en oversikt over våre containere, våre beholdere og vårt utstyr.

Hva skjer med EE-avfall etter det er levert?

  1. Mottatt EE-avfall blir registrert og sortert
  2. EE-avfallet sendes deretter til godkjente behandlingsanlegg for ombruk, miljøsanering og materialgjenvinning
  3. Hensikten med å miljøsanere EE-avfallet er å sikre at miljøgifter håndteres trygt