Farlig avfall
Farlig Avfall Ragn-Sells.

Farlig avfall

Farlig avfall kan ikke håndteres sammen med annet avfall, fordi det kan medføre alvorlig forurensning eller fare for skade på mennesker og dyr.

Hvordan kan Ragn-Sells hjelpe deg med farlig avfall

Det kreves kunnskap og respekt når denne type avfall skal håndteres. Som kunde hos Ragn-Sells behøver du ikke tenke på dette. Vi tar hånd om alt på en forsvarlig og miljøvennlig måte. Både når det gjelder innsamling, transport, sortering, viderebehandling og all den dokumentasjonen som lovverket krever at inngår i våre tjenester. Vi gir deg også den informasjon du behøver for din rapportering.

Løsninger for farlig avfall

Ragn-Sells tilbyr lagercontainer for farlig avfall og spilloljetanker til fastpris, vi henter på den intevallen du bestemmer. Les mer om vårt konsept for farlig avfall, FarligEnkelt,  ved å trykke på lenkene nedenfor.