Egenerklæring rivemasser
Levering av rivemasser Ragn-Sells

Egenerklæring rivemasser

Alle felter i skjema må fylles ut, og signert egenerklæring må legges ved.

Hvilke avfallstyper inngår i rivemassene? (Inneholder massene andre avfallstyper må avfallet leveres som blandet avfall.)

Kontakt oss

Dersom du trenger hjelp til å fylle ut skjemaet.

08899 08899@ragnsells.no