Grunnundersøkelser og tiltaksplan
Grunnundersøkelser og tiltaksplan.

Grunnundersøkelse og tiltaksplan

Vi kartlegger, tar prøver og foretar nødvendige vurderinger av funn og eventuelle videre tiltak ved å utarbeide miljøtekniske grunnundersøkelsesrapporter samt tiltaksplan.

Tiltakshavers ansvar forurenset grunn

Opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider er tiltakshavers ansvar. Tiltakshaver plikter å vurdere og eventuelt undersøke om det er forurenset grunn i området. Se infoskriv om tiltakshavers ansvar fra Miljødirektoratet her.

Referanse og produktdatablad grunnundersøkelser og tiltaksplan

Kontakt oss vedrørende grunnundersøkelse og tiltaksplan

Kontakt Kjetil Bakken

Kjetil Bakken

Daglig leder

95939750 kjetil.bakken@ragnsells.com
Elisabeth Eika

Elisabeth Eika

Avdelingsleder miljø

95917417 elisabeth.eika@ragnsells.com