Miljøkartlegging og avfallsrapport
Miljøkartlegging og avfallsrapport.

Miljøkartlegging og avfallsplan

Det er lovpålagt i plan- og bygningsloven med forskrifter å sørge for miljøkartlegging av bygg og konstruksjoner som skal rehabiliteres eller rives.

Utfører miljøkartlegging med rapportering

Vi utfører miljøkartlegging på alt fra mindre rehabiliteringsprosjekter til store rivningsarbeider for både stat, kommune, privatpersoner, fylker og eiendomsutviklere. Vi er også behjelpelige med å gi råd i forbindelse med miljøsanering og avfallsbehandling.

Siden vi er en del av Nordens største avfallsselskap har vi muligheter for også å ta hånd om det vi finner på en miljøriktig og sikker måte. Ragn-Sells Miljøsanering utfører miljøkartleggingen iht. gjeldende regelverk, og hjelper deg med å ivareta alle krav fra myndighetene og leverer grundig utførte miljøsaneringsrapporter slik at alt avfall blir håndtert på en forsvarlig måte.

Kontakt oss vedrørende miljøkartlegging og avfallsplaner

Kjetil Bakken

Daglig leder

95939750 Send e-post

Bjørn Raino Ankersen

Avdelingsleder miljørådgivning

98299550 Send e-post