Miljørådgivning
Miljørådgivning fra Ragn-Sells Miljøsanering.

Miljørådgivning og avfallsrådgivning

Ragn-Sells Miljøsanering har en egen avdeling for miljø- og rådgivningstjenester. Våre miljøingeniører har den rette kompetansen på høgskole- og universitetsnivå, samt erfaring for å kunne bistå med blant annet prosjektering av rive- og miljøsaneringsoppdrag, grunnundersøkelser og tiltaksplaner for forurenset grunn, bistand ved akutt forurensning, prøvetaking og analyser, arbeid med oljeutskillere, kjemikerbistand og sikkerhetsrådgivning.

Kjetil Bakken

Daglig leder

95939750 Send e-post

Bjørn Raino Ankersen

Avdelingsleder miljørådgivning

98299550 Send e-post