Miljørådgivning
Miljørådgivning fra Ragn-Sells Miljøsanering.

Miljørådgivning og avfallsrådgivning

Ragn-Sells Miljøsanering har en egen avdeling for miljø- og rådgivningstjenester.

Våre miljøingeniører har den rette kompetansen på høgskole- og universitetsnivå, samt erfaring for å kunne bistå med blant annet prosjektering av rive- og miljøsaneringsoppdrag, grunnundersøkelser og tiltaksplaner for forurenset grunn, bistand ved akutt forurensning, prøvetaking og analyser, arbeid med oljeutskillere, kjemikerbistand og sikkerhetsrådgivning.

Referanseprosjekter miljørådgivning

Produktdatablader miljørådgivning

Kontakt oss vedrørende miljørådgivning

Elisabeth Eika

Elisabeth Eika

Avdelingsleder miljø

95917417 elisabeth.eika@ragnsells.com