Rensing av vann
Rensing av vann

Rensing og sanering av vann

Vi leverer skreddersydde renseanlegg. Har du akutt behov for rensing av anleggsvann så kan vi også tilby et mobilt system, BRUNSA, som kan etableres veldig raskt

Olje- og fettutskillere

Ragn-Sells Miljøsanering kan hjelpe deg med prosjektering, levering, montering og oppfølging av driften av oljeutskillere og fettutskillere. Eventuell serviceavtale for oljeutskiller eller fettutskiller håndteres av VA-avdelingen i vårt morselskap Ragn-Sells AS.

Vi følger også opp installasjonen slik at den virker som forutsatt og at anlegget er riktig dimensjonert. Det er et krav i lovverket at oljeutskillere kontrolleres jevnlig for utslipp.

Referanseprosjekter rensing og sanering av vann

Kontakt oss vedrørende rensing og sanering av vann

Kjetil Bakken

Daglig leder

95939750 Send e-post

Bjørn Raino Ankersen

Avdelingsleder miljørådgivning

98299550 Send e-post